CV

PROFIL

Samhällsintresserad, verbal och kreativ person med bra telefonröst och pedagogisk ådra och stort intresse för IT-teknik, sociala medier och kultur. Har magisterexamen i ekonomisk historia och mångårig erfarenhet av administrativt kontorsarbete. Jag har också erfarenhet av styrelsearbete.

ARBETSLIVSERFARENHET

Administratör, Förvaltningsrätten, Uppsala — oktober 2013-- pågår tillsvidare, heltid

Arbetsuppgifter: personal- och nämndemännaadministration via Palasso, diarieföring via W3D3 och fakturahantering via Agresso. Som webbredaktör sköter jag uppdatering av myndighetens Intranät.


Administratör, SVF Skorsten, Ventilation & Fastighetsteknik AB, Uppsala — mars-juni 2012, timanställd

Arbetsuppgifterna bestod av administration och skrivande av offerter, bokföring, fakturering och posthantering.


Administratör, SVF Skorsten, Ventilation & Fastighetsteknik AB, Uppsala — juli 2010 - februari 2012, deltid

Arbetsuppgifter: administration och skrivande av offerter, ekonomiadministration och posthantering samt vara behjälplig i marknadsföringen. Tagit initiativ till företagets närvaro på Facebook och Twitter.


Infoansvarig/Sekreterare, Knivsta Pastorat, Knivsta — 2002-2009, heltid

Arbetsuppgifter: hemsidesadministration, annonsering och administration och skrivande av kallelser och protokoll samt ansvar för reception och telefonväxel.


Sjukvårdsbiträde, Svartbäcksgården, Uppsala — juni-juli 1999 och 2000

Arbetsuppgifter förekommande på en äldrevårdsavdelning.


Försöksbiträde, SLU, Uppsala — juli 1995, juni-juli 1996, 1997 och 1998

Arbetsuppgifterna bestod i att räkna och artbestämma ogräs i fältförsök.


Laboratoriebiträde, Provcentralen vid SLU, Uppsala — september-december 1994, deltid och juni 1995, heltid

Arbetsuppgifterna bestod i sortering av gräsprover.


Datorprogram

MS Word, MS Ecxel, MS Outlook

ACTA, Palasso, Agresso, RUT, IDM/AD, W3D3, SharePoint

UTBILDNING

Uppsala Universitet, Uppsala

Praktisk engelska: grundläggande grammatik 7,5 hp, Enstaka kurs, höst 2011

 

Medborgarskolan, Falköping — bokföringsprogrammet SPCS, distanskurs, vår 2009

 

Uppsala Universitet, Uppsala

Bibeln och skönlitteraturen 5 p, Enstaka kurs, sommar 2001

 

Uppsala Universitet, Uppsala — Ekonomprogrammet, 160 p, ht 1997-ht 2002.

I min examen ingår ekonomisk historia som huvudämne och statskunskap som biämne. D-uppsatsen i ekonomisk historia skrev jag 2001 och den bar titeln Ericsson-koncernen - är det eget eller främmande kapital?, syftet var att undersöka koncernens finansiella struktur från 1970 till 1985. Hur finansierades de sin verksamhet? Med eget eller främmande kapital?

 

Cederbladsskolan, Uppsala

Komvux, ht 1994-ht 1997.

Komvux-studier i bl.a. svenska A & B, engelska A & B, datakunskap,  textbehandling A, B & C, företagsekonomi A & B, redovisning & beskattning, samhällskunskap A & B, naturkunskap A & B, matematik A, B & C och spanska C-språk A & B m.m.

 

Wendelsbergs Folkhögskola, Mölnlycke

Teater- & Musikteaterproduktion, diplomerad Teaterpedagog, ht 1993-vt 1994.

Under året ingick jag i informationsgruppen som ansvarade för kontakt med media, affischering mm.

 

Wendelsbergs Folkhögskola, Mölnlycke — Skådespelarlinjen, ht 1992-vt 1993.

Under året ingick jag i informationsgruppen som ansvarade för kontakt med media, affischering mm.

 

Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro

Allmän linje, Teater 1, ht 1991-vt 1992

Språk

Svenska: modersmål.

Engelska: van läsare